TOP CHAIN & MODULAR BELT

ภายใต้แบรนด์ชั้นนำ Hairise

ภายใต้การควบคุมกระบวนการผลิต มาตราฐานสากล

ผ่านการทดสอบที่เข้มข้น และขั้นตอนที่มีการควบคุมที่ดี
บริษัท พีดีเอส1973 จำกัด มีสินค้าหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

machine 1 height
สินค้าที่มีคุณภาพภายใต้การควบคุม
กระบวนการผลิต มาตราฐานสากล
machine height
มีสินค้าหลากหลายเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วน
ผ่านการทดสอบที่เข้มข้น
และขั้นตอนที่มีการควบคุมที่ดีเลิศ
machine 2 height
มีสินค้าหลากหลายเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วน
machine 3 height

TOP CHAIN

ระบบสายพานลำเลียงที่ใช้เฟือง (Sprocket) และโซ่(Chain) เป็นตัวกลางในการขับเคลื่อน ทำให้สายพานเดินตรง ไม่เลื้อยและไม่สลิป ใช้ลำเลียงชิ้นงานได้หลากหลายประเภท ทั้งรุ่นใช้งานหนักและงานเบา สามารถวิ่งในแนวตรง แนวโค้ง แนวเอียง(Incline) หรือในแนวคดเคี้ยว

MODULAR BELT

พลาสติกชนิดพิเศษที่มีความแข็งแรงสูง ทนต่อการ กัดกร่อน ทนต่อการเสียดสี ทนต่ออุณหภูมิ(ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุ) Modular Belt นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูก

COMPONENTS

เพื่อให้การทำงานของระบบเป็นไปได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เรามีอุปกรณ์ อะไหล่ระบบลำเลียง (Component) จำหน่ายหลากหลายประเภทด้วยกัน เช่น Bracket, Double Clamp, Bracket Support, Support Base Bipod/Tripod, Wear Strip และ Stopend